nowesrodki

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW


W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra w kwocie 194,2 tys. złotych na program związany z aktywizacją zawodową bezrobotnych zwalnianych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, który pozwoli na dodatkową aktywizację około 50 osób, Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych i staży.

Zainteresowanych pracodawców i przedsiębiorców zapraszamy po bliższe informacje do tut. Urzędu do pokoju nr 1 – staże i pokoju nr 11- prace interwencyjne lub kontakt telefoniczny pod nr tel. 41 26-54-208/209/ wew. 255 – staże, wew. 252 – prace interwencyjne.

Składanie wniosków na obie formy odbywać się będzie na bieżąco do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy na ten cel.

Jednocześnie informujemy, iż w rejestrze PUP znajduje się 131 osób spełniających określone warunki programu a założona efektywność zatrudnieniowa winna być nie niższa niż 70%.

Ze względu na ramy czasowe programu prosimy zainteresowanych o pilne składanie wniosków.

Dodatkowe informacje